Miłośnicy psów nierzadko decydują się na to, żeby swoje życie zawodowe również poświęcić tym zwierzętom. Zwykle wybór pada na zostanie behawiorystą, szkoleniowcem albo jednym i drugim na raz. W jaki sposób przygotować się do pełnienia takiego zawodu?

 

 

Panuje przekonanie, że dobrym wyborem jest zrobienie kursów trenerskich jako jedynej formy kształcenia (nie licząc późniejszych seminariów itp., ale nie wszyscy z nich korzystają), a studia są zbyt ogólne - bo w czym takiemu szkoleniowcowi przyda się wiedza nt. psychiki mrówki czy dojenia krowy? A może jednak można się czegoś na nich dowiedzieć?

Studia oferują nam kilka kierunków, które psiarza (przyszłego szkoleniowca/behawiorystę) mogą zainteresować. Warto przyjrzeć się im bliżej.

 

PONIŻSZE TEKSTY SĄ ORYGINALNE, ZACZERPNIĘTE ZE STRONY WWW.STUDIA.NET

 

 

OGRODY ZOOLOGICZNE I ZWIERZĘTA AMATORSKIE

"Na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie słuchacz uzyska specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorkich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Będzie uczył się prawidłowych prac hodowlanych, żywienia zwierząt, ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Studenci kierunku posiadają rozwiniętą świadomość etycznej postawy i odpowiedzialności za zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i utrzymywane w niewoli."

 

Po studiach:

"Kierunek Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie kształci specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Elementy ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej dają możliwość prowadzenia firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Absolwenci tego kierunku to kompetentna kadra do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Absolwenci mogą samodzielnie prowadzić chów zwierząt amatorskich, organizować ekspozycje zwierząt, organizować ogrody zoologiczne oraz konkursy."

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

"Kierunek studiów Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in-situ i ex-situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii."

 

Po studiach:

"Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt), w firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe itp.), związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych. Są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących."

 

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

"Pewnie wydaje Ci się, że potrafisz rozpoznać potrzeby zwierząt, obserwując ich zachowanie? Nawet nie wiesz, jak bardzo możesz być w błędzie. Często oczywiste odruchy zwierząt mogą zostać źle odczytane przez człowieka. A to oznacza jedno: kłopoty dla jednych i drugich! By się przed nimi ustrzec warto rozpocząć studiowanie na kierunku Behawiorystyka zwierząt. Studia przygotowują wyspecjalizowaną kadrę, która poprzez obserwację zachować różnorodnych gatunków zwierząt, jest w stanie prawidłowo odczytać ich potrzeby, rozwiązać problemy oraz wyeliminować zagrożenia. Plusem studiowania na kierunku Behawiorystyka zwierząt jest możliwość niesienia pomocy nie tylko zwierzętom, lecz także ich właścicielom, często nie potrafiącym odpowiednio zająć się swoimi małymi podopiecznymi. Świadomość ludzi posiadających zwierzęta domowe rośnie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zwierzę w domu to dodatkowe obowiązki i duża odpowiedzialność. Nie wszyscy potrafią sobie jednak z tym poradzić. I takim ludziom właśnie należy pomóc. Jak tego dokonać, można dowiedzieć się na studiach z behawiorystyki zwierząt."

 

Po studiach:

"Na absolwentów kierunku Behawiorystyka zwierząt czeka ciekawa i odpowiedzialna praca. Osoby kończące ten kierunek będą mogły sprawdzić się w roli psychologów zwierzęcych, terapeutów, prowadzących rozmaite kuracje z udziałem zwierząt, treserów, doradców w zakresie wyboru, hodowli i utrzymywania zwierząt, pracowników rozmaitych instytucji kontrolujących przestrzeganie praw zwierząt, wreszcie osób dbających o właściwe gospodarowanie dziko żyjącymi i chronionymi gatunkami. Zatrudnienie będzie można znaleźć choćby w schroniskach, hotelach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz zwierząt oraz w służbach nadzorujących odpowiednie traktowanie zwierząt."

 

 

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

"Kierunek studiów Stosowana psychologia zwierząt jest przeznaczony dla miłośników zwierząt towarzyszących, lecz nie tylko. W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej zwierząt, właściwie jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko psy i koty będące na utrzymaniu ludzi to można tu mówić o milionach. Kontakt z tymi zwierzętami jest ważnym czynnikiem kształtującym życie emecjonalno-uczuciowe człowieka. Z drugiej strony trzeba uwzględnić też dobrostan zwierząt, które coraz częściej bywają zestresowane i przez to agresywne. Polski rynek ma duże zapotrzebowanie na specjalistów będących konsultantami behawioralnymi oraz szkoleniowcami zwierząt, potrafiących rozwijać zachowania pożądane oraz eliminować zachowania ryzykowne bądź uciążliwe. Studia Stosowana psychologia zwierząt są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Proponowany kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Stosowana psychologia zwierzą - jako nowy kierunek studiów - czerpie on z kierunków o ugruntowanej pozycji na rynku pracy - psychologii, zootechniki, medycyny weterynaryjnej i biologii, ale proponuje takżę całkowicie nowe elementy takie jak: psychologia zwierząt, etologia, metodologia, szkolenia zwierząt."

 

Po studiach:

"Po ukończeniu kierunku Stosowana psychologia zwierząt absolwent ma predyspozycje do wykonywania zawodu trenera i szkoleniowca zwierząt pracujących, towarzyszących, sportowych oraz terapeuty wykorzystującego zwierzęta w terapii wspomagającej. Nabyte umiejętności i wiedza są także użyteczne dla przyszłych hodowców zwierząt, działaczy organizacji działających na rzecz zwierząt oraz wielu innych zawodach związanych z wykorzystywaniem zwierząt. Kwalifikacje związane z psychologią zwierząt, jakie absolwenci nabywają po ukończeniu studiów Stosowana psychologia zwierząt pozwolą im na wykorzystanie wiedzy w kilku obszarach: konsultacje i pomoc w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachować zwierzęcia oraz kształtowanie zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących, zapewnienie dobrostanu i respektowanie wymagań behawioralnych zwierząt gospodarskich."

 

 

 Ja póki co wybrałam ten ostatni kierunek.

A Wy co planujecie? Czy także chcecie poświęcić życie zawodowe psom?